Susan Au
sociaal docent

Ik begeleid jongvolwassenen in het vormgeven van hun sociaal maatschappelijke positie als maker.

In de rol van sociaal docent en - coach op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwerp ik lesprogramma’s waarbij het verkennen van de omgeving centraal staat en samenwerking aangaan met parters uit de praktijk.

Als oprichter van Kabold ben ik sociaal ontwerper en speculatief ontwerper. We bouwen aan realiteit waarin werken, leren en leven met elkaar vervlochten is.

Prikkeldiversiteit

Met de studenten van HKU- media trek ik weken rond in een diverse wereld van kunst, vormgeving en levensverhalen. We bezoeken creatieve broedplaatsen en hedendaagse tentoonstellingen. Studenten nodigen zelf gastsprekers uit om te speeddaten met hun eigen studiegenoten. 


De studenten speeddaten ook met elkaar. Een mix van studenten van animation, associate degree digital media, photography, audiovisual media, graphic design, illustration en image and media technology stellen zich kort voor met wat ze doen en wie ze zijn. Vervolgens vertellen ze over een uitdaging die ze momenteel bezig houdt. De groep helpt de student verder. De gesprekken zijn kritisch, aanmoedigend en inspirerend.

Ontwikkeling opleiding Crossmedia en opleiding Digitale Media

Bij opleiding Digitale media van de Hogeschool voor kunsten en de opleiding Crossmedia van het Grafisch lyceum Utrecht ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding. Bij beide opleidingen vond ik het belangrijk dat het onderwijs:

  • vroeg in de opleiding uitwisseling heeft met de praktijk
  • studenten een ondernemende houding hebben
  • tijdens de opleiding de studeten leert om zich heen kijken en er een mening over vormen 
  • de studenten leert zich te positioneren 

The Village

The Village is een werkelijkheid waarin we leven vanuit onze waarden en leren, werken en leven met elkaar vervlochten is. Deze wereld bestaat niet. Samen met mijn collega's van Kabold bouwen we deze wereld.


De village is een netwerk van plekken in Utrecht waarbij de regeneratieve gedachte leeft. Dit betekent dat je je zelf en de omgeving blijvend onderhoudt en innoveert op een gezonde manier. We groeien door nieuwe plekken te bouwen die zelfvoorzienend zijn zoals eigen kleding te maken, verbouwen van eigen voedsel en bouwen van een eigen hut. Daarnaast gaan we samenwerkingen aan met

bestaande plekken waar we van elkaar kunnen leren. The Village gaat over een manier van leven door te experimenten met nieuwe vormen van leren.

The Village is een hechte mini-maatschappij met een kern/cultuur waar je op terug kan vallen en ambitie heeft het gezonde leven in stand te houden.

Crosstalks

Ik heb Crosstalks opgericht omdat ik vind dat een inspiratievolle omgeving een belangrijke plek binnen het onderwijs moet krijgen. Een geïnspireerde student leert met passie. Hiermee raakt elke student de essentie van zijn eigen leren.


Op Crosstalks delenstudenten, docenten, professionals uit de wereld van innovatie, ondernemen of crossmedia kennis met elkaar. Er worden presentaties gegeven, portfolio’s bekeken en levenservaringn uit de praktijk uitgewisseld.

Youth Investment Wave

Ik coach jongeren bij de Youth Investment Wave. YIW is er voor jonge initiatiefnemers die een vernieuwend of impactvol idee hebben.
Wij willen jongeren laten inzien dat ze niet perse afhankelijk zijn van anderen. We helpen jongeren daarom omhun idee zelf mogelijk te maken. Zij mogen hiervoor gebruik maken van onze ervaring en netwerk

De Kwekerij

De Kwekerij is een atelier bedoelt als onderdeel van een hybride werkomgeving tussen een artist in residence en Het Grafisch lyceum Utrecht. Samen met Fenna van den Berg heb ik dit concept ontwikkeld. We hebben een architect gevraagd het atelier te ontwerpen en te bouwen. Het atelier staat midden in het atrium van Het Grafisch lyceum Utrecht met als bedoeling dat er uitwisseling zou ontstaan tussen de bewoner (kunstenaar/ontwerper) en de docenten/studenten.